دفترچه آزمون ها

دفترچه آزمون ها

آزمون های آزمایشی کنکور 99

دانلود آزمون غیر حضوری جمعه 26 اردیبهشت 99 پاسخنامه
دانلود آزمون غیر حضوری 2 سه شنبه 13 خرداد 99 پاسخنامه
دانلود آزمون غیر حضوری 3 جمعه 29 خرداد 99 پاسخنامه

————————————————————————————————————————————————

دانلود آزمون شماره 1 جمعه 3 آبان 98 پاسخنامه
دانلود آزمون شماره 2 جمعه آذر ماه 98 پاسخنامه
دانلود آزمون شماره 3 شنبه 5 بهمن 98 پاسخنامه
دانلود آزمون شماره 4 جمعه 2 اسفند 98 پاسخنامه

————————————————————————————————————————————————–

 

دانلود آزمون شماره 1 کلاسی جمعه 2 اسفند 98 پاسخنامه