مکاتبه ای ارشد

مکاتبه ای ارشد

مجموعه جزوه ها و کتابها

 ( رشته عکاسی )

قیمت ( با تخفیف )

قیمت ( پشت جلد ) مولف یا ناشر نام کتاب یا جزوه

ردیف

45.000  50.000 راه اندیشه تاریخ هنر ایران و جهان ( درک عمومی ) 1

40.000

45.000 دکتر سالار صالحیه نکات طلایی تاریخ هنر ایران و جهان 2
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری تاریخ ادبیات ایران و جهان 3
15.000 18.000 استاد پیمان عاشوری جزوه خلاصه اسطوره ها 4

35.000

40.000 دانشگاه هنر عکاسی پایه 5
35.000 40.000 دانشگاه هنر عکاسی پیشرفته 6
25.000 30.000 استاد بهزاد صحتی جزوه فن شناسی عکاسی 7
10.000 10.000 سروش شیمی عکاسی 8

85.000

95.000 جمال هنر کتاب کامل زبان هنر ( لوتوس ) 9
85.000 98.000 استاد بهزاد صحتی مبانی  عکاسی  ( معماری عکاسی ) 10
35.000 40.000 ..…………. مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان 11
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تست های تاریخ ادبیات و اسطوره 12

20.000

25.000 ———– مجموعه تست های 16 سال مبانی عکاسی + تالیفی 13
20.000 25.000 ———– مجموعه تست های 16 سال فن شناسی عکاسی + تالیفی 14
180.000   ———– 6 مرحله آزمون  ( حضوری و غیر حضوری  ) 15

 

هزینه  پکیج کامل جزوات  با آزمون : 490.000 تومان (سفارش بیش از مبلغ 300.000 تومان آزمون رایگان است )

  • برای شاگردان حضوری  جزوه ها و کتاب ها  با 20 % تخفیف پشت جلد و تستها بطور رایگان محاسبه میشود ( بعد از تسویه کلاس )

برای سفارش مبلغ را به شماره کارت :

6280-2313-4004-7348

بانک مسکن به نام پیمان عاشوری واریز کرده و بعد از اعلام آدرس به شماره های 66975738 66467195   09123453414 ظرف 48 ساعت بسته را دریافت می کنید

 

 

 

 ( رشته های انیمیشن و گرافیک )

قیمت ( با تخفیف )

قیمت ( پشت جلد ) مولف یا ناشر نام کتاب یا جزوه

ردیف

45.000 50.000 راه اندیشه تاریخ هنر ایران و جهان ( درک عمومی ) 1
40.000 45.000 دکتر سالار صالحیه نکات طلایی تاریخ هنر ایران و جهان 2
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری تاریخ ادبیات ایران و جهان 3
15.000 18.000 استاد پیمان عاشوری جزوه خلاصه اسطوره ها 4

30.000

35.000 دکتر سجاد باغبان نقد هنری  ( فلسفه زیبایی شناسی )   5
30.000 35.000 استاد پیمان عاشوری نقد ادبی 6
5.000 5.000 ———— چکیده فلسفه هنر اسلامی 7
85.000 95.000 جمال هنر کتاب کامل زبان هنر ( لوتوس ) 8
85.000 98.000 استاد بهزاد صحتی مبانی  عکاسی  ( معماری عکاسی ) 9
35.000 40.000 ………………….. مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان 10
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تست های تاریخ ادبیات و اسطوره 11

20.000

25.000 ———– مجموعه تست های 16 سال مبانی عکاسی + تالیفی 12
25.000 30.000 دکتر نصرالله تسلیمی مجموعه تست های نقد  هنری  13
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجمعه تست های نقد ادبی 14
180.000   ———– 6 مرحله آزمون  ( حضوری و غیر حضوری  ) 15

 

هزینه  پکیج کامل جزوات با آزمون : 480.000  تومان (سفارش بیش از مبلغ 300.000 تومان آزمون رایگان است )

  • برای شاگردان حضوری  جزوه ها و کتاب ها  با 20 % تخفیف پشت جلد و تستها بطور رایگان محاسبه میشود ( بعد از تسویه کلاس )

برای سفارش مبلغ را به شماره کارت :

6280-2313-4004-7348

بانک مسکن به نام پیمان عاشوری واریز کرده و بعد از اعلام آدرس به شماره های 66975738  66467195   09123453414 ظرف 48 ساعت بسته را دریافت می کنید

 

 

 

 ( رشته های نقاشی تصویرسازی پژوهش هنر )

قیمت ( با تخفیف )

قیمت ( پشت جلد ) مولف یا ناشر نام کتاب یا جزوه ردیف

45.000

50.000 راه اندیشه تاریخ هنر ایران و جهان ( درک عمومی ) 1
40.000 45.000 دکتر سالار صالحیه نکات طلایی تاریخ هنر ایران و جهان 2
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری تاریخ ادبیات ایران و جهان 3
15.000 18.000 ———– جزوه خلاصه اسطوره ها 4
30.000 35.000 دکتر سجاد باغبان نقد هنری  (  زیبایی شناسی ) 5
30.000 35.000 استاد پیمان عاشوری نقد ادبی 6
5.000 5.000 ———— چکیده فلسفه هنر اسلامی 7
85.000 95.000 جمال هنر کتاب کامل زبان هنر ( لوتوس ) 8
35.000 40.000 …………………….. مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان 9
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تست های تاریخ ادبیات و اسطوره 10
25.000 30.000 دکتر نصرالله تسلیمی مجموعه تست های نقد  هنری   11
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجمعه تست های نقد ادبی 12
180.000   ———– 6 مرحله آزمون  ( حضوری و غیر حضوری  ) 13

 

هزینه  پکیج کامل جزوات  با آزمون : 385.000 تومان (سفارش بیش از مبلغ 300.000 تومان آزمون رایگان است )

  • برای شاگردان حضوری  جزوه ها و کتاب ها  با 20 % تخفیف پشت جلد و تستها بطور رایگان محاسبه میشود ( بعد از تسویه کلاس )
  • داوطلبانی که هدف اصلیشان پژوهش هنر می باشد بهتر است کتاب فرهنگ زیبایی شناسی ( دکتر تسلیمی ) ( 000 تومان ) را هم سفارش دهند

برای سفارش مبلغ را به شماره کارت :

6280-2313-4004-7348

بانک مسکن به نام پیمان عاشوری واریز کرده و بعد از اعلام آدرس به شماره های 66975738  66467195   09123453414 ظرف 48 ساعت بسته را دریافت می کنید

 

( هنر اسلامی  – تاریخ هنر )

قیمت ( با تخفیف )

قیمت ( پشت جلد ) مولف یا ناشر نام کتاب یا جزوه ردیف

45.000

50.000 راه اندیشه تاریخ هنر ایران و جهان ( درک عمومی ) 1
40.000 45.000 دکتر سالار صالحیه نکات طلایی تاریخ هنر ایران و جهان 2
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری تاریخ ادبیات ایران و جهان 3
15.000 18.000 ———– جزوه خلاصه اسطوره ها 4
30.000 35.000 دکتر سجاد باغبان نقد هنری  (  زیبایی شناسی ) 5
30.000 35.000 استاد پیمان عاشوری نقد ادبی 6
5.000 5.000 ———— چکیده فلسفه هنر اسلامی 7
10.000 15.000 استاد پیمان عاشوری جزوه فلسفه و عرفان اسلامی 8
15.000 15.000 انتشارات سمت مقدمه ای بر عرفان و تصوف 9
20.000 20.000 پیام نور هنرهای سنتی 10
10.000 10.000 ————- جزوه خلاصه نکات صنایع دستی 11
25.000 30.000 ————- جزوه  اصلی خواص مواد ( همراه تست ) 12
85.000 95.000 جمال هنر کتاب کامل زبان هنر ( لوتوس ) 13
35.000 40.000 …………………….. مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان 14
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تست های تاریخ ادبیات و اسطوره 15
25.000 30.000 دکتر نصرالله تسلیمی مجموعه تست های نقد  هنری   16
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تست های نقد ادبی 17
10.000 10.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تستهای فلسفه و عرفان اسلامی 18
15.000 20.000 ———— مجموعه تستهای صنایع دستی و خواص مواد 19
180.000   ———– 6 مرحله آزمون  ( حضوری و غیر حضوری  ) 20

 

هزینه  پکیج کامل جزوات  با آزمون : 490.000 تومان (سفارش بیش از مبلغ 300.000 تومان آزمون رایگان است )

  • برای شاگردان حضوری  جزوه ها و کتاب ها  با 20 % تخفیف پشت جلد و تستها بطور رایگان محاسبه میشود ( بعد از تسویه کلاس )

برای سفارش مبلغ را به شماره کارت :

6280-2313-4004-7348

بانک مسکن به نام پیمان عاشوری واریز کرده و بعد از اعلام آدرس به شماره های 66975738  66467195   09123453414 ظرف 48 ساعت بسته را دریافت می کنید

صنایع دستی

قیمت ( با تخفیف )

قیمت ( پشت جلد ) مولف یا ناشر نام کتاب یا جزوه ردیف

45.000

50.000

راه اندیشه تاریخ هنر ایران و جهان ( درک عمومی ) 1
40.000 45.000 دکتر سالار صالحیه نکات طلایی تاریخ هنر ایران و جهان 2
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری تاریخ ادبیات ایران و جهان 3
15.000 18.000 ———– جزوه خلاصه اسطوره ها 4
20.000 20.000 پیام نور هنرهای سنتی 5
20.000 25.000 جمال هنر هنرهای سنتی 6
10.000 10.000 ————- جزوه خلاصه نکات صنایع دستی 7
25.000 30.000 ————- جزوه  اصلی خواص مواد ( همراه تست ) 8
20.000 25.000 ————- جزوه تکمیلی خواص مواد 9
85.000 95.000 جمال هنر کتاب کامل زبان هنر ( لوتوس ) 10
35.000 40.000 …………………….. مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان 11
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تست های تاریخ ادبیات و اسطوره 12

15.000

20.000 ———— مجموعه تستهای صنایع دستی و خواص مواد 13
180.000   ———– 6 مرحله آزمون  ( حضوری و غیر حضوری  ) 14
         

هزینه  پکیج کامل جزوات  با آزمون : 380.000 تومان (سفارش بیش از مبلغ 300.000 تومان آزمون رایگان است )

  • برای شاگردان حضوری  جزوه ها و کتاب ها  با 20 % تخفیف پشت جلد و تستها بطور رایگان محاسبه میشود ( بعد از تسویه کلاس )

برای سفارش مبلغ را به شماره کارت :

6280-2313-4004-7348

بانک مسکن به نام پیمان عاشوری واریز کرده و بعد از اعلام آدرس به شماره های 66975738  66467195   09123453414 ظرف 48 ساعت بسته را دریافت می کنید

سینما و ادبیات نمایشی

قیمت ( با تخفیف )

قیمت ( پشت جلد ) مولف یا ناشر نام کتاب یا جزوه ردیف
45.000 50.000 راه اندیشه تاریخ هنر ایران و جهان ( درک عمومی ) 1
40.000 45.000 دکتر سالار صالحیه نکات طلایی تاریخ هنر ایران و جهان 2
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری تاریخ ادبیات ایران و جهان 3
15.000 18.000 ———– جزوه خلاصه اسطوره ها 4

60.000

67.000 انتشارات ارشد نقد آثار سینمایی 5
30.000 30.000 دادلی اندرو   تئوری اساسی فیلم 6
25.000 30.000 استاد حسین معماری جزوه چکیده تاریخ سینمای ایران و جهان 7
25.000 30.000 انتشارات ارشد مبانی نظری سینما 8
85.000 95.000 …………………….. کتاب کامل زبان هنر ( لوتوس ) 9
25.000 30.000 استاد پیمان عاشوری مجموعه تست های تاریخ ادبیات و اسطوره 10
35.000 40.000 ————— مجموعه تست های تاریخ هنر ایران و جهان 11
80.000 90.000 انتشارات ارشد مجمعه تست های کامل کنکور سینما 12
485.000   ———– جمع کل  

سفارش پکیج کامل با تخفیف ویژه 465.000 تومان

 https://t.me/peymanashoorihonar آدرس کانال