دسته بندی : مباحث تئوری

اساطیر هند

در طی هزاران سال اسطوره ها اساس و بنیان مذهب هندو را شکل داده و دهان به دهان منتقل شده است . در این روایت و بازگویی نیز تغییرات بی شماری تکامل یافته و اساطیر هند را به یکی از پیچیده ترین نمودهای اساطیری جهان تبدیل کرده است..   لینک دانلود جزوه اساطیر هند